YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

Länkar

 

 

Bildgaleri

 

Genealogy of the Ganslandt family

 

 

Familjens Blogg

 

Eva Lundskogs blogg

 

 

 

 

Foto av Ingelstad Nygård även kallat Gårsta. Fotot taget troligen på 1870 talet.

 

 

Wilhelm och Bertha Ganslandt

 

Wilhelm Föddes i Lübeck den 11 september 1843. Fadern, Conrad Ganslandt, som var köpman, ägde och bebodde en större fastighet på Braunstrasse. Modern var dotter till borgmästaren i Lübeck, Thomas Günter Wunderlich, och bar namnet Auguste.

 

Wilhelm kom till Sverige under nödåret 1868 sedan det blivit känt att många och delvis mycket goda gårdar måste byta ägare. Han inackorderade sig hos familjen Hofmeister på Ingelstad gård där Bertha konditionerade som guvernant till flickorna Hofmeister. Såsom icke svensk medborgare kunde han inte bli ägare till fast egendom, utan överenskommelse träffades med "gubben Kemner", en förmögen köpman i Ystad, om att denne skulle ropa in Nygård, vars ägare Myntsmeyer anmält stället till salu. Kemner ropade mycket riktigt in gården. Så snart Wilhelm fått sin ansökan om svenskt medborgarskap beviljat, övertog han Nygård mot 25 000 riksdaler över vad Kemner hade betalt, allt enligt överenskommelse. Gården stod då i 125 000 riksdaler för bra 500 tunnland öppen åker. Hundratusentals stenar av alla storlekar hade plockats, de största sprängdes. Mycket märgel spreds, varom märgelgravarna bära vittne om.

 

 

Bertha föddes i Hannover den 11/3 1850. Hennes fader Berthold Gantzert var hovkapellmästare vid Kungliga Operan i Hannover, vilken som bekant då Preusen intog Hannover flydde till Gumunde utanför Wien. Modern hette Elisabeth, född Schlüter, vars föräldrar hade en egendom utanför Hannover. Efter avslutad skolgång ville Bertha bli lärarinna och gick därför igenom seminarium. Utexaminerad därifrån föreslog rektorn att hon först skulle praktisera såsom guvernant. Hon fick erbjudande om en tjänst i Sverige, vilket Bertha antog och kom till familjen Hofmeister på Ingelstadgården 1868 för att läsa med de två yngsta barnen Emma och Elisabeth.

 

Under tiden hos Hofmeister lärde Bertha och Wilhelm känna varandra och ingick förlovning i Lübeck den 12 mars 1871. På hösten samma år den 7 oktober stod bröllopet i Hannover.

 

Wilhelm och Bertha fick tre söner och en dotter. Conrad, August, Wilhelm och Elisabeth.

 

 

 

Släktvapen känt från Solingen. Det har förts vidare i släkten och använts av Kasselgrenen.

 

 

Släktvapen använt av den Svenska grenen